Η Χιωμένη με τον καταρράκτη
Η Χιωμένη με τον καταρράκτη (Διποτάματα)

Προηγούμενη φωτογραφία

Φωτογραφίες από τα Διποτάματα

Επόμενη φωτογραφία